venerdì 30 giugno 2017

Italy. Toscana. Lucca. Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino. Foto di Patrizia Sapìa (27.10.2011).


 Lucca. Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino. Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS.  
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS.  
Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS.  
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Cattedrale di San Martino.  Foto di PS. 
 Lucca.  Vedute e Beni Culturali. Foto di PS. 
  Lucca.   Vedute e Beni Culturali.  Foto di PS. 
  Lucca.   Vedute e Beni Culturali.  Foto di PS. 
  Lucca.   Vedute e Beni Culturali.  Foto di PS. 
  Lucca.   Vedute e Beni Culturali.  Foto di PS. 
  Lucca.   Vedute e Beni Culturali.  Foto di PS. 
 Lucca.   Vedute e Beni Culturali.  Foto di PS.  
  Lucca.   Vedute e Beni Culturali.  Foto di PS. 
  Lucca.   Vedute e Beni Culturali.  Foto di PS. 
 Lucca.   Vedute e Beni Culturali. Foto di PS.  Nessun commento:

Posta un commento