mercoledì 27 gennaio 2016

Romania. Arte Chiesa Ortodossa. Abbazie, monasteri e cicli pittorici.

Arte Chiesa Ortodossa

Abbazie, monasteri e cicli pittorici


Luoghi

01. Manastirea Arbore. 
03. Manastirea Humor, XVI siecle. 
05. Manastirea Moldovita. 
07. Manastirea Neamt, XV siecle. 
09. Manastirea Voronet, XV siecle. 
13.Manastirea Sucevita, XVI siecle. 


01. Arte. Chiesa ortodossa. Manastirea Arbore. 

Biserica ARBORE - com Arbore - Suceava - UNESCO

Descriere:

Biserica "Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul" din Arbore (cunoscută și ca Biserica Arbore, deși nu este singura biserică din localitate) este o biserică ortodoxă construită în anul 1502 în satul Arbore din comuna omonimă (județul Suceava) de către hatmanul Luca Arbore, și are hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (sărbătorit în fiecare an pe 29 august). Arbore a fost unul dintre boierii cei mai importanţi de la curtea lui Ştefan cel Mare, Bogdan al III-lea şi Ştefăniţă Vodă. Diferenţe politice l-au separat pe Arbore de Ştefăniţă Vodă, şi-a pierdut poziţia de hatman şi de portar al Sucevei, iar în 1523 a fost decapitat.

Situată la 35 km de Suceava şi cam tot la fel de Gura Humorului, biserica este declarată monument istoric UNESCO în anul 1993, pentru vechimea sa şi pentru frumoasele picturi exterioare şi interioare . Este una dintre puţinele - dacă nu cumva singura - biserică  în care se află chipul pictat al hatmanului Luca Arbore, boier din timpul domniei lui Ștefan cel Mare, și în același timp, portar al Sucevei aproape 40 de ani, începând din 1486. 

În anul 1541, la iniţiativa Anei, sora boierului Arbore, pictorul Dragoș Coman, din Iași realizează prețioasa pictură a bisericii, la 38 de ani de la construcția acesteia. Grație acestei picturi, biserica Arbore ocupă, în prezent, un  loc de cinste alături de mănăstirile de la Humor, Moldovița, Pătrăuți, Probota, Suceava ("Sf. Ioan cel Nou") și Voroneț pe lista patrimoniului cultural, în grupul Bisericile pictate din nordul Moldovei.

În mod deosebit, impresionează la pictura bisericii calitatea ei decorativă, coloritul cald şi luminos, ritmul şi eleganţa siluetelor. Frescele interioare sunt remarcabile prin arta portretului: tablourile votive din pronaos şi din naos, înfăţişându-l pe ctitor cu familia sa în două ipostaze, portretul Fecioarei Maria, al împăratului Constantin cel Mare. Din păcate însă, această valoroasă pictură a fost serios afectată în secolele XVII-XVIII, când edificiul a rămas fără acoperiş.

Pictura exterioară are scene cu multe personaje în continuă mişcare, reprezentate în culori vii, armonioase. Pentru fond, pe lângă verdele întunecat, pictorul a folosit şi albastrul de Voroneţ, utilizat în epoca respectivă de meşterii zugravi.

Din mobilierul paraclisului de atunci nu s-a păstrat mare lucru, dar există chivotul de mormânt al ctitorului mănăstirii, hatmanul Luca Arbore. Situat în pronaos, chivotul este considerat cel mai valoros însemn funerar de stil gotic din Bucovina.

Pe lângă biserică, mai există și Turnul clopotniță - datând din 1867, iar mai jos de mănăstire, la 50 m, se află vestigiile curţilor boierului Arbore, ce au rămas însă doar ca nişte urme a ceea ce au reprezentat cândva. 

Din punct de vedere arhitectural, biserica, împreună cu cele de la Dobrovăţ şi Reuseni, face parte din grupul bisericilor care marchează sfârşitul domniei lui Ştefan cel Mare. 

Contact:
Adresa: DN2K 732, Loc.Arbore, 727015, județul Suceava 
Tel.:     +40 740 154 213 (Mobil)

01. Arte. Chiesa ortodossa. Manastirea Arbore. 
Biserica ARBORE - com Arbore - Suceava - UNESCO


Descrizione 
(Traduzione Google...quel che sarà... // Se qualcuno volesse segnalarci una migliore traduzione... grazie):

Chiesa "Decollazione di San Giovanni Battista" dall'albero (nota anche come chiesa di Arbore, anche se non l'unica chiesa nel villaggio) è una chiesa ortodossa costruita nel 1502 nel villaggio di Arbore comune omonima (Suceava) da Hetman Luca Arbore, e è dedicata alla Decollazione di San Giovanni Battista (celebrata ogni anno il 29 agosto). 
Luca Arbore è stato uno dei più importanti nobili alla corte di Stefano il Grande, Bogdan III e Stefan Voda. Le differenze politiche lo separava dal albero di Stefan Voda, ha perso il suo hetman e il portiere di Suceava e nel 1523 fu decapitato.

Situato a 35 km da Suceava e circa lo stesso di Gura Humour, la chiesa è un monumento UNESCO nel 1993 per la sua età e le belle pitture esterne ed interne. E 'uno dei pochi - se non solo - la chiesa è dipinta l'immagine di hetman Luca Arbore, un nobile del regno di Stefano il Grande, e mentre il portiere di Suceava quasi 40 anni da quando 1486. 

Nel 1541, su iniziativa di Anna, sorella Squire Albero pittore Dragos Coman di Iasi fatto prezioso dipinto della chiesa, 38 anni dopo la sua costruzione. Grazie ai dipinti, la chiesa Albero occupa attualmente un posto d'onore accanto ai monasteri di Humour, Moldova, Patrauti, Probota, Suceava ( "San Giovanni Nuovo") e Voroneţ lista del patrimonio culturale, il gruppo chiese di dipinti nord della Moldavia.

Particolarmente impressionante nella sua pittura decorativa qualità della chiesa, i colori caldi e luminosi, il ritmo e sagome eleganti. Gli affreschi sono notevoli ritratto di arte: dipinti votivi nel nartece e la navata, raffigurante il fondatore con la sua famiglia in due casi, il ritratto della Vergine Maria, l'imperatore Costantino il Grande. Purtroppo, questo dipinto prezioso fu gravemente danneggiato nei secoli XVII e XVIII, quando l'edificio è rimasto senza tetto.

Le pitture esterne: scene con molti personaggi in continuo movimento, rappresentati in colori vivaci armoniosi. Per sfondo, oltre al verde scuro, e pittore blu usata Voroneţ utilizzato in epoca di pittori artigiani.

Dal momento che la cappella dei nobili non è stato conservato molto, ma c'è l'arca della tomba del fondatore del monastero, il hetman Luca Arbore. Situato nel nartece, l'arca è considerato il più prezioso appoggio gotico Bucovina funerale.

Oltre alla chiesa, ci sono campanile - che risale al 1867 e sotto il monastero, a 50 m, sono vestigia Arbore scudiero tribunali, che sono rimaste solo tracce di quello che una volta erano. 

Dal punto di vista architettonico, la chiesa, insieme al Dobrovat e Reuseni, è parte della chiesa che segna la fine del regno di Stefano il Grande. 

Contatto:
Indirizzo: 732 DN2K, Loc.Arbore, 727 015, Suceava County 

Tel.: +40 740 154 213 (Mobile)
02. Arte. Chiesa ortodossa. Dio e schiere eletti. 


03. Arte. Chiesa ortodossa. Manastirea Humor, XVI siecle. 
04. Arte. Chiesa ortodossa. Echelle des vertus. 
05. Arte. Chiesa ortodossa. Manastirea Moldovita. 


06. Arte. Chiesa ortodossa. Mère de Dieu Glorieuse.  
07. Arte. Chiesa ortodossa. Manastirea Neamt, XV siecle. 
08. Arte. Chiesa ortodossa. Natività. 
09. Arte. Chiesa ortodossa. Manastirea Voronet, XV siecle. 
10. Arte. Chiesa ortodossa. Descente du Saint Esprit. 
11. Arte. Chiesa ortodossa. Angelo. 
12. Arte. Chiesa ortodossa. Madonna e Bambino. 
13. Arte. Chiesa ortodossa. Manastirea Sucevita, XVI siecle. 
14. Arte. Chiesa ortodossa. Madonna e Bambino affiancati da angeli. 

_________________

Nessun commento:

Posta un commento